Alle LegalNumbering-help in één oogopslag!

Hier vindt u alle help over LegalNumbering

Wat is LegalNumbering?

Wat is LegalNumbering?

Juristen moeten onderdelen van processtukken zoals producties, grieven, bijlagen, exhibits opeenvolgend nummeren (b.v. Productie 1, Productie 2a, Productie 2b, Productie 3, etc.). Microsoft Word heeft hier geen simpele oplossing voor, waardoor juristen genoodzaakt handmatig te nummeren. Dit is tijdrovend en erg foutgevoelig.

De oplossing is LegalNumbering. Hiermee krijgt u een extra knop in Word, waarmee u simpel en snel woorden zoals producties automatisch kunt nummeren. Hiermee gaat dit nummeren foutloos en wordt automatisch een overzicht van alle producties gemaakt. U kunt LegalNumbering  gebruiken voor zowel producties als bijlagen, grieven, exhibits enz.

In deze help wordt voor de leesbaarheid vanaf nu over producties gesproken. Echter, als u met grieven of bijlagen werkt dan gelden precies dezelfde stappen.

Wat kunt u precies met LegalNumbering doen?

Wat kunt u precies met LegalNumbering doen?

Met LegalNumbering kunt u nu processtukken automatisch nummeren. U kunt woorden zoals Productie automatisch koppelen aan een nummer en van een unieke omschrijving voorzien. Dit betekent ook dat u nu zonder problemen op elk moment een nieuwe productie kunt invoegen, verwijderen of wijzigen. Alle opeenvolgende producties worden dan automatisch hernummerd en zijn altijd correct.

Een ander voordeel van LegalNumbering is dat u automatische verwijzingen maken naar uw woord nummeringen zoals producties kunt maken, zodat u er geen omkijken meer naar heeft. Dit is erg eenvoudig en al uw verwijzingen worden ook nog eens automatisch aangepast mocht u een nieuwe productie tussenvoegen.

Tenslotte, maakt LegalNumbering een automatisch overzicht van al uw soorten woord nummeringen (producties, bijlagen enz.), netjes opgesomd in één tabel per type woord nummering. Dit overzicht blijft correct en actueel, ook als later woord nummeringen worden ingevoegd of vewijderd. Simpeler kan het niet.

LegalNumbering en Microsoft Word

Hoe werkt LegalNumbering in Word?

Met LegalNumbering krijgt u een extra knop in Microsoft Word (ondersteunde versies: 2007, 2010, 2013). U kunt deze knop neerzetten waar u maar wilt. Na de eerste installatie, ziet u in Microsoft Word een extra tabblad verschijnen, met de knop 'Invoegen Woordnummering'.

U kunt deze knop simpel onderbrengen in een ander reeds bestaand tabblad, bijvoorbeeld het tabblad Start. Dit doet u als volgt (of bekijk hier de video):

Stap 1: Ga naar het tabblad 'Bestand' (geheel links in het lint)
Stap 2: Kies in het linker menu voor 'Opties'
Stap 3: Selecteer 'Lint aanpassen'
Stap 4: Zoek in het rechter scherm 'LegalNumbering'
Stap 5: Verplaats LegalNumbering door het te slepen naar 'Start'
Stap 6: Klik op OK

Tip: u kunt LegalNumbering ook simpel starten via de sneltoets ALT+P.

De knop LegalNumbering

Deze knop bestaat uit twee delen, namelijk  een bovenste deel en een onderste deel (zie de gele gearceerde delen):

Klik op het bovenste gedeelte om producties in te voegen

Klik op het onderste gedeelte om een menu met een aantal keuzemogelijkheden te openen

 

Bovenste deel

Onderste deel

Het automatisch nummeren met de knop
'Invoegen Woord nummering'

Om uw producties met LegalNumbering te nummeren, klikt u op het bovenste gedeelte van de knop 'Invoegen Woord nummering'.

arrow

Hierna opent het dialoogvenster van LegalNumbering.

Hiernaast ziet u dit scherm, met drie tabbladen, Word Numbering, Types en Help (geel gearceerd):

In het tabblad 'Word numbering' ziet u een aantal velden, die u kunt invullen. Als eerste kiest u het type schriftelijk bewijsstuk door te klikken op het pijltje rechts en een keuze te maken. In dit voorbeeld is Productie gekozen (hieronder wordt uitgelegd hoe u een eigen type kunt aanmaken). 

Daarna vult u de beschrijving van de productie in het tekstvak Omschrijving. 

De standaard instelling is dat Woordnummering alleen een opeenvolgend nummer toepast, bijvoorbeeld Productie 1, Productie 2 etc. Dit betekent dat automatisch is ingesteld dat een volgende productie een nieuw nummer krijgt. U ziet dat in dit voorbeeld in het veld Eerste nummer de optie Volgende nummer is geselecteerd. Ook is bij het veld Tweede nummer de optie Nee geselecteerd.

U kunt met LegalNumering ook eenvoudig producties binnen een nummer onderverdelen, bijvoorbeeld Productie 1a, Productie 1b etc. Hiernaast ziet u de velden die u dient in te vullen.

Selecteer in het veld Eerste nummer de optie Volgende nummer. Selecteer in het veld Tweede nummer de optie Ja. Hierdoor wordt een Productie 1a ingevoegd.  Onderaan ziet u het veld 'Voorbeeld', waarin u het nummer van de productie ziet. Wilt u productie 1b invoeren, dan kiest u wederom bij het veld Tweede nummer voor de optie Ja. Echter, bij het veld Eerste nummer kiest u nu voor de optie Herhaal zelfde nummer (tweede nummer wordt opgehoogd). In het voorbeeld ziet u dan Productie 1b verschijnen.

Ook kunt u standaard voor- en achtervoegsels aan een productie toevoegen. U kunt dan bijvoorbeeld invullen 'Zie' als prefix. Dit betekent dat elke productie wordt getoond met het woord 'Zie' ervoor (Zie Productie 1a). Vul hiervoor het veld prefix of suffix in. 

Als u klaar bent met het invullen van de velden, klik dan op de knop Invoegen.  De productie wordt dan ingevoegd.

Het instellen van een type processtuk

In het tabblad 'Types' kunt u eenvoudig het soort processtuk zelf instellen.

U kunt eenvoudig het type woord instellen dat u wilt nummeren en invoegen. U gaat hiervoor naar de tweede tab 'Types'. In deze tab kunt u nieuwe woordnummering maken en bepalen hoe ze eruit zien. Ook bestaande types kunnen aangepast worden.

Zo kunt u de naam en het type zelf bepalen alsmede het type van het eerste nummer (1,2,3 / a,b,c / A,B,C / Een, Twee, Drie,  etc.). U kunt het scheidingsteken en het soort tweede nummer bepalen alsmede de vormgeving van het genummerde woord (Bijvoorbeeld VetCursief).

Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe nummering in te voeren, bv. Grief.

Meer opties van LegalNumbering

In het onderste gedeelte van de Invoegen Woord nummering knop treft u een menu aan, waarmee u nummeringen kunt wijzigen, herstarten, de tabel van kruisverwijzingen kunt instellen en kruisverwijzingen kunt maken. Dit menu is toegankelijk door te klikken op het onderste deel van de knop 'Invoegen Woord nummering'.

arrow

Het menu ziet er als volgt uit en elk onderdeel wordt hieronder uitgelegd:

arrow

Toevoegen

De optie 'Toevoegen' doet hetzelfde als wanneer u klikt op het bovenste gedeelte van de knop Invoegen Woord nummering. U ziet dan het dialoogvenster en u kunt een Productie invoegen.

Wijzigen

Wijzigen zorgt ervoor dat u uw genummerde woorden kunt bewerken. U heeft bijvoorbeeld de volgende reeks genummerde woorden: Productie 1, Productie 2, Productie 3 en Productie 4. Deze wilt u bijvoorbeeld veranderen van 2 naar 2a, 3 naar 2b en 4 naar 3.

Om dit te doen gaat u met de cursor van de muis naar het desbetreffende genummerde woord, bijvoorbeeld Productie 2 en klikt u op het onderste deel van de knop Invoegen Woord nummering. Kies voor de optie Wijzigen:

Om Productie 3 ter veranderen naar 2b gaat u met de cursor van de muis naar het desbetreffende genummerde woord en klikt u op Wijzigen. In het dialoogvenster van de productie selecteert u Ja in de sectie Tweede Nummer en selecteert de optie Herhaal het zelfde nummer op (tweede nummer wordt opgehoogd).  Productie 3 zal veranderen in Productie 2b.

U hoeft Productie 4 niet aan te passen want die wordt automatisch veranderd in  Productie 3.

Verwijderen

Als u een genummerd woord wilt verwijderen, dan kunt u dit op twee manieren doen: handmatig of gebruikmakend van de optie Verwijderen. Als u handmatig een genummerd woord verwijderd (door bijvoorbeeld een hele alinea te verwijderen), dan moet u wel de overzichttabel(len) verversen door te klikken op de knop (zie de uitleg bij het kopje 'Verversen tabel(len)).

Als u gebruik maakt van de optie Verwijderen is dit niet nodig. Met deze optie kunt u uw genummerde woord als volgt verwijderen:

Stap 1: Zet de cursor van de muis op het genummerde woord die u wilt verwijderen

Stap 2: Selecteer Verwijderen in het menu.

Het genummerde woord zal nu verwijderd worden en ook de overzichttabel wordt bijgewerkt.

Tip: kruisverwijzingen verwijdert u niet met de optie Verwijderen, maar door de kruisverwijzingen in de tekst te verwijderen. Als u een alinea of langere stukken tekst heeft verwijderd, waardoor sommige kruisverwijzingen verwijzen naar niet bestaande of anders genummerde producties, dan kunt u snel zien welke verwijzingen niet meer kloppen. Ververs de overzichttabel(len) en u ziet in de tekst een foutmelding bij elke foutieve kruisverwijzing.  Pas deze naar wens aan.

Naar beschrijving

U kunt een beschrijving van een genummerd woord zoals een Productie op twee manieren veranderen:

(1) Direct in de overzichttabel de beschrijving aanpassen
U gaat hiervoor naar het einde van uw document om de beschrijving te veranderen in de overzichttabel.

(2) Gebruikmakend van de optie Naar beschrijving in het menu
U gaat met de cursor van de muis naar het desbetreffende genummerde woord, u klikt op het onderste deel van de knop 'Invoegen Woord nummering' en selecteert Naar beschrijving. U komt dan automatisch in de overzichttabel terecht waar u de beschrijving kunt wijzigen.

Herstart nummering

U kunt de behoefte hebben om in een bestaand document of in een nieuw document de nummering met een andere waarde wilt starten dan de standaard waarde 1. Dit kan met LegalNumbering.

(A) Bestaand document met producties U herstart de nummering in een bestaand document door cursor van de muis te plaatsen op het nummer van de productie dat u wilt herstarten. Kies dan voor Herstart nummering in het menu. U ziet dan een dialoogvenster zoals hiernaast. Hierin kunt u dan zelf een nieuw nummer geven aan de productie (cijfers invullen, geen letters).

(B) Nieuw leeg document zonder producties
In een nieuw leeg document zonder producties dient u eerst uw productie in te voeren. Open het dialoogvenster de sneltoets (ALT + P). In het dialoogvenster ziet u dat u bij het veld Eerste nummer kunt kiezen voor de optie 'Herstart nummer op'. Voel hier de gewenste waarde in (cijfers) en klik op 'Invoegen'.

Ongedaan maken herstart

Als u zonder het te willen de nummering heeft herstart, dan kunt u dit ongedaan maken.

Zet de cursor van de muis op het nummer van de productie waarvan u de herstart van de nummering ongedaan wilt maken. Klik op het onderste deel van de knop Invoegen Woord nummering en selecteer de optie Ongedaan maken herstart.

De nummering zal dan hersteld worden met 1 als dit het eerste genummerde woord is. Als de eerste waarde 10 is, dan zal het woord genummerd worden met de daaropvolgende waarde, in casu 11.

Overzichtstabel(len) en Bijwerken

Met LegalNumbering heeft u automatisch een overzichttabel van al uw genummerde woorden. Gebruikt u in een document twee of meerdere soorten woord nummeringen (bijvoorbeeld Producties, Bijlagen en Annex) dan voegt LegalNumbering drie aparte tabellen in, voor elk soort woord nummering een eigen tabel. De tabel is een normale Word-tabel, waarvan u de lay-out aan uw wensen en huisstijl kunt aanpassen.

Als u tijdens het schrijven producties tussenvoegd of verwijderd, dan moet u de tabel bijwerken. Dit doet u simpel door in het onderste deel van de knop Invoegen Woord nummering, bij de optie  Bijwerken Genummerde Woorden te klikken op Bijwerken Genummerde Woorden.

Taalinstellingen

U kunt met LegalNumbering zelf de taal van de interface instellen. Dit doet u door in het onderste menu naar het laatste onderdeel te gaan, namelijk 'Opties'. Bij het menu-onderdeel 'Opties' kunt u de gewenste taal, Nederlands of Engels, instellen.

Let op: genummerde woorden zoals 'eerste', 'tweede' worden getoond in de taal van het document.

Deze taal stelt u in op twee verschillende plaatsen. De eerste plaats is het tabblad 'Bestand', 'Opties' en daarbinnen kiest u voor 'Taal'. Wilt u Nederlandse nummering, dan moet u Nederlands als standaard instellen. De tweede plaats is in het document zelf, bij het tabblad 'Controleren'. Klik op de knop 'Taal' en de optie 'Controletaal instellen...'. Als deze Nederlands is dan zal LegalNumbering automatisch de woorden 'eerste', 'tweede', enz. verder doortellen in het Nederlands.

 

Kruisverwijzingen en LegalNumbering

Kruisverwijzingen maken in genummerde alinea’s is een zeer krachtige functie van Microsoft Word.

LegalNumbering laat het toe dat de gebruiker één of zelfs meerdere kruisverwijzingen kan maken naar bepaalde Productie(s). Bijvoorbeeld: zie Productie 1, 2 en 3. Als op een bepaald moment de nummering van de producties verandert, dan zal de kruisverwijzing zich ook automatisch aanpassen. Zo klopt de kruisverwijzing altijd.

Om kruisverwijzingen toe te passen, gaat u eerst op de plek in het document staan waar u de kruisverwijzing wilt maken.

Dan klikt u op het onderste deel van de knop 'Invoegen Woord nummering'. In het menu kiest u voor Kruisverwijzingen en de optie Invoegen kruisverwijzing.

Meer hulp nodig?

Wij hebben LegalNumbering ontworpen met de bedoeling om het een eenvoudige applicatie te laten zijn , die door elke gebruiker als intuïtief wordt ervaren en makkelijk te gebruiken is.

Mocht u na bovenstaande uitleg en het bekijken van de video-lessen toch behoefte hebben aan meer uitleg, stuur ons dan een e-mail.

Wij zullen er alles aan doen om u zo snel en goed mogelijk te helpen!